Πρεσπών Φλώρινας

ΒΙΟ Φασόλια Ελέφαντες Πρεσπών ΠΓΕ

Βιολογικά Φασόλια Γίγαντες – Ελέφαντες Πρεσπών Φλώρινας Π.Γ.Ε.

ΒΙΟ Φασόλια Πλακέ Πρεσπών ΠΓΕ

Βιολογικά Φασόλια μεγαλόσπερμα Πλακέ Πρεσπών Φλώρινας Π.Γ.Ε.

Φασόλια Γίγαντες – Ελέφαντες Πρεσπών Φλώρινας Π.Γ.Ε.

Φασόλια Γίγαντες – Ελέφαντες Πρεσπών Φλώρινας Π.Γ.Ε.

Φασόλια Πλακέ Πρεσπών ΠΓΕ

Φασόλια μεγαλόσπερμα Πλακέ Πρεσπών Φλώρινας Π.Γ.Ε.

Scroll to Top