Καστοριάς

ΒΙΟ Ρεβυθοφασόλι

Βιολογικό ΡεβυθοΦασόλι

Ρεβυθοφασόλι

ΡεβυθοΦασόλι

ΒΙΟ Φακές ψιλές Καστοριάς

Βιολογικές Φακές ψιλές Καστοριάς

ΒΙΟ Φασόλια Μέτρια Καστοριάς

Βιολογικά Φασόλια μέτρια Καστοριάς

ΒΙΟ Φασόλια Γίγαντες Καστοριάς ΠΓΕ

Βιολογικά Φασόλια Γίγαντες – Ελέφαντες Καστοριάς Π.Γ.Ε.

ΒΙΟ Φακές ψιλές Καστοριάς

Φακές ψιλές – Καστοριάς

Φασόλια Γίγαντες Καστοριάς ΠΓΕ

Φασόλια Γίγαντες – Ελέφαντες Καστοριάς Π.Γ.Ε.

Φασόλια μεγαλόσπερμα Πλακέ Καστοριάς - Όσπρια

Φασόλια μεγαλόσπερμα Πλακέ Καστοριάς

Scroll to Top