Καστοριάς

3.  Πατέ Φακής με πράσινες ελιές, από ψιλές Φακές Καστοριάς

Πατέ Φακής με πράσινες ελιές, από ψιλές Φακές Καστοριάς

Βιολογικές Φακές ψιλές Καστοριάς - Βιολογικά Όσπρια

Βιολογικές Φακές ψιλές Καστοριάς

Βιολογικά Φασόλια μέτρια Καστοριάς - Βιολογικά Όσπρια

Βιολογικά Φασόλια μέτρια Καστοριάς

Βιολογικά Φασόλια Γίγαντες – Ελέφαντες Καστοριάς Π.Γ.Ε.

Βιολογικά Φασόλια Γίγαντες – Ελέφαντες Καστοριάς Π.Γ.Ε.

Φακές ψιλές Καστοριάς

Φακές ψιλές – Καστοριάς

Φασόλια Γίγαντες – Ελέφαντες Καστοριάς Π.Γ.Ε.

Φασόλια Γίγαντες – Ελέφαντες Καστοριάς Π.Γ.Ε.

Φασόλια μεγαλόσπερμα Πλακέ Καστοριάς - Όσπρια

Φασόλια μεγαλόσπερμα Πλακέ Καστοριάς

Scroll to Top