Περιβαλλοντικά φιλικά και επιπλέον… βιολογικά!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Η βιολογική γεωργία δεν είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος καλλιέργειας, αλλά μια διαφορετική φιλοσοφία παραγωγής, η οποία προϋποθέτει σεβασμό και κατανόηση της φύσης και των αναγκών της, παραγωγή χωρίς εξάντληση των φυσικών πόρων και σεβασμό στην υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή. Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ενός αειφόρου μοντέλου οικονομίας, που συνδυάζει με επιτυχία την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης. Ειδικότερα η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε πρακτικές που σχεδιάστηκαν, με σκοπό την εξασφάλιση της ελάχιστης ανθρώπινης παρέμβασης και των επιπτώσεών της στο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί όσο πιο φυσικά γίνεται. Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι:

1. Αμειψισπορά ως βασική προϋπόθεση για ορθολογική χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων.

2. Αυστηρά όρια στη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας, χημικών λιπασμάτων και προσθετικών στην επεξεργασία των τροφίμων, καθώς και άλλες εισροές.

3. Πλήρη απαγόρευση της χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

4. Χρησιμοποίηση ιδιοπαραγόμενων πόρων, όπως η ζωική κοπριά.

5. Επιλογή ειδών ανθεκτικών σε ασθένειες και προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες της περιοχής καλλιέργειας.

 

Πάνω από το 40% των προϊόντων που συσκευάζει η άροσις είναι βιολογικής γεωργίας, ένα ποσοστό που απεικονίζει την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει για την εταιρεία η προστασία του περιβάλλοντος. Ελέγχονται και πιστοποιούνται από τον παλαιότερο φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ΔΗΩ. Όλη η γκάμα οσπρίων και ρυζιού της άροσις παράγονται και με βιολογικές μεθόδους.

Μελέτη/Έρευνα: Χρήστος Καρατζάς, Γεωπόνος, MSc στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Scroll to Top