Η ολοκληρωμένη διαχείριση ως οδηγός αειφόρου γεωργίας.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Η ολοκληρωμένη διαχείριση στη γεωργία είναι μια σύνθετη έννοια που σκοπό έχει την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του καλλιεργητή και την προσφορά υγιεινού προϊόντος στον καταναλωτή. Πρακτικά σημαίνει ένα τρόπο οργάνωσης μιας ομάδας παραγωγών, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός γεωπόνου, με στόχο την επιλογή των λιγότερο επιβλαβών πρακτικών κατά την άσκηση της γεωργίας. Με την εφαρμογή ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιτυγχάνεται:

1. Ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

2. Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων παραγωγών.

3. Η μείωση του κόστους παραγωγής με την ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών κ.λπ.

4. Η προστασία της υγείας των παραγωγών και των καταναλωτών.

5. Η προστασία της βιοποικιλότητας από την ελαχιστοποίηση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

6. Η προστασία των υδάτων λόγω της ορθολογικής χρήσης του νερού αλλά και μειωμένης χρήσης λιπασμάτων.

7. Η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αγορών.

Τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης πιστοποιούνται από ανεξάρτητους φορείς για να διασφαλίζεται η εφαρμογή και τα αποτελέσματά τους. Η άροσις εφάρμοσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 2007, το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στα ελληνικά όσπρια.

Μελέτη/Έρευνα: Χρήστος Καρατζάς, Γεωπόνος, MSc στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Scroll to Top