άροσις, προϊόντα οικογενειακής γεωργίας!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Η οικογενειακή γεωργία αποτελεί το θεμέλιο της γεωργίας στην Ελλάδα, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των εκμεταλλεύσεων ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων ανακήρυξε το 2016 ως Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας, προβάλλοντας παγκοσμίως τη συμβολή της στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, αλλά παράλληλα και στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικογενειακή γεωργία είναι ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα γεωργίας, με σημαντική συμβολή στην επίτευξη της ασφάλειας των τροφίμων, την παροχή δημόσιων αγαθών, τη διατήρηση της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας παραγωγής και παρεχόμενων αγαθών1. Το πλεονέκτημα της οικογενειακής γεωργίας βασίζεται στους δεσμούς που αποκτούν οι παραγωγοί με την εκμετάλλευσή τους, με αποτέλεσμα να συμβάλουν αποφασιστικά στην περιβαλλοντική προστασία της γης τους εφόσον, αφενός αποτελεί προγονική κληρονομιά και αφετέρου είναι το βασικό μέσο για την οικονομική τους επιβίωση. Επιπλέον, η οικογενειακή γεωργία συμβάλει στη διατήρηση της κοινωνική συνοχής στις αγροτικές περιοχές που κινδυνεύουν από ερήμωση, λόγω της εγκατάλειψής τους από τις νεότερες γενιές.

Τα Ελληνικά όσπρια της άροσις παράγονται από οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και η προώθησή τους ενισχύει τη διάσωση των παραδοσιακών καλλιεργειών και ταυτόχρονα ενισχύει τη θέση των προϊόντων αυτών στην αγορά.

Πολλά από τα Ελληνικά όσπρια της Άροσις είναι αναγνωρισμένα ως προϊόντα Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), παράγονται από οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και η προώθησή τους ενισχύει τη διάσωση των παραδοσιακών καλλιεργειών και ταυτόχρονα ενισχύει τη θέση των προϊόντων αυτών στην αγορά. Ένα άλλο τοπικό προϊόν, οι Έγχρωμοι Γίγαντες Δυτικής Μακεδονίας είναι μια ντόπια ποικιλία της Καστοριάς και των Πρεσπών, με υψηλή θρεπτική αξία, αυξημένες αντιοξειδωτικές ιδιότητες και μια μοναδική γεύση που θυμίζει κάστανο και μέχρι πρότινος χρησιμοποιούταν κυρίως για γονιμοποίηση παρά για καλλιέργεια. Τα Ελληνικά όσπρια της άροσις παράγονται επίσης σε μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις (μέσου μεγέθους 40 στρεμμάτων) όπου οι παραγωγοί τους εφαρμόζουν ήπιες τεχνικές καλλιέργειας που σέβονται το προϊόν, την περιοχή και το περιβάλλον.

1 Family farming – competitive and sustainable European model of agriculture sector, 11/09/2013 found in  http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/family-farmingcompetitive-and-sustainable-european-model-of-agriculturesector

Μελέτη/Έρευνα: Χρήστος Καρατζάς, Γεωπόνος, MSc στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Scroll to Top