Σελφ Σέρβις Excellence Award

Βραβείο για την ΑΡΟΣΙΣ ως Εξαιρετικό προμηθευτή Αγροτικών προϊόντων