Αιωνόβια brands 50 χρόνια ΑΡΟΣΙΣ

Ασημένιο μετάλλιο για τα 50 χρόνια ΑΡΟΣΙΣ