Επιμελητήριο Καστοριάς

Διάκριση στην ΑΡΟΣΙΣ για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων